Friday, April 11

Masih..


Untuk semalam, aku hadiahkan dengan rasa.
Titipkan dengan percuma,
tetap satunya masih dalam matlamat sama.
Adakah sedar akan datang saat timpa susah,
belum, mungkin bukan sekarang.

Ratap, jangan.
Wujudnya setiap satu dengan setiap inci,
matlamat.
Penghambaan atau anugerah?
Percaya tetap ada dengan sudut paling dalam,
Pembalasan.

Ikut aturan panjang, sebalik pendek akibat lambat. Pemikiran.

No comments :

Post a Comment

Bismillahirrahmannirrahim, tinggalkan kata-kata.