Saturday, November 9

Lelap..


Berhenti seketika dengan lupa perihal dunia, leka. Menghabiskan separuh satu putar masa dengan gelap sementara. Hilangnya tidak seperti biasa, lama. Lakuan pula terbatas dengan jarak sehela, cuma. Rutin bukan sedia kala, gila.

Lari yang setempat, sia.

1 comment :

Bismillahirrahmannirrahim, tinggalkan kata-kata.