Saturday, October 5

Peluang..


Pemilihan semalam timbangan fikiran terlipat lambat. Bukan, itu masih mentah baru selerak tepat satu yang berat. Berani, persoalan atau kenyataan nyata belum tahu depan bakal. Penting liku di lagu satu persatu dengan prasangka nilai betul walau tahu akibat bakal hambat hebat sekat.

Pautan persekitaran kimia dengan lekatan kumpulan kuat tanpa sumbang sendiri. Percaya, walau lari motif kelahiran interpretasi empati.

Teruskan depan maju, henti tanpa hasilan tiada.

3 comments :

Bismillahirrahmannirrahim, tinggalkan kata-kata.